finalmeny.png
 

Geophysical surveys often carried out in regards of road works, for example when a tunnel is being built and depth to bed rock and rock quality is important to be determined. On sea, our services mostly used for sjøbunnskart, løsmassefordelingskart og fjellkotekart. Videre så undersøker vi undersjøiske tunneltraser for å avdekke fjelloverdekning og svakhetssoner i berggrunnen.

We have been involved in bigger road work projects in Norway such as: 

E39 rogfast, E39 møreaksen,Nordøyvegen, Ryfast, Rv.555 Sotrasambandet, etc.

WATER
Seismic
LAND
seismic
SEIS-MIC
tomography
ACOUS-TIC
surveys
DERES LØSNING INNEN ANVENDT GEOFYSIKK!

EKSEMPEL OPPDRAGSGIVERE

PARTNERE

All rights reserved Geomap Norge AS © 2019