finalmeny.png
 

Geofysiske grunnundersøkelser brukes svært ofte til veirelaterte prosjekter, for eksempel når en tunneltrase skal bestemmes og dybde til fjell og fjellkvaliteten er viktig å avdekke. På sjø brukes våre tjenester ofte til produksjon av sjøbunnskart, løsmassefordelingskart og fjellkotekart. Videre så undersøker vi undersjøiske tunneltraser for å avdekke fjelloverdekning og svakhetssoner i berggrunnen.

Vi har vært involvert i grunnundersøkelser for store veiprosjekter i Norge:

E39 rogfast, E39 møreaksen,Nordøyvegen, Ryfast, Rv.555 Sotrasambandet med mer.

SJØ
seissmik
LAND
seissmik
SEIS-MISK
tomografi
SJØ-BUNN
kartlegging
DERES LØSNING INNEN ANVENDT GEOFYSIKK!

EKSEMPEL OPPDRAGSGIVERE

PARTNERE

All rights reserved Geomap Norge AS © 2019