finalmeny.png

LAND SEISMIKK

Kompakt og lett landseismisk utrustning muliggjør arbeid i svært krevende terreng

Metoden bygger på registrering av seismiske bølger som refrakteres (brytes) fra geologiske laggrenser med forskjellige hastigheter. En forutsetning for anvendelse av metoden er at de seismiske hastighetene øker mot dypet. Den seismiske hastigheten i ett vertikalt snitt øker normalt mot dypet fordi sammenpakking og konsolidering av materialer gir høyere hastigheter.

På land benyttes geofoner og 24 kanalers digital seismograf. Den vanligste geofonavstanden for ingeniørgeofysiske målinger er 5 meter som gir utlegg på 115 meter. Ved måling av flere utlegg etter hverandre knyttes utleggene sammen ved hjelp av overlappende geofoner. Store løs-massemektigheter krever lengre utlegg og da benyttes 10 eller 20 meters geofonavstand. Normalt er avstand mellom skuddpunkter 5 ganger geofonavstanden.

We also offer resitivity measurments with our partner Geovista

Beskrivelse

av refraksjonseismiske målinger.

Hydpick

Analysis program

Se
våre brosjyrer under

DERES LØSNING INNEN ANVENDT GEOFYSIKK!

EKSEMPEL OPPDRAGSGIVERE

PARTNERE

All rights reserved Geomap Norge AS © 2019